Kategorisera | Avel, Kurser, Nyheter

Avelskurs steg 1 och 2

skurserna ingår i SIF:s utbildningsstege och steg 1 och 2 arrangeras nu under våren 2015 i samarbete med vår grannklubb Kraftur. Steg 3 planeras till hösten 2015.

Avelskurserna är inte bara till för de som tänker avla på sin häst utan de är lika intressanta för alla som intresserar sig för Islandshästen och vill lära sig mer om sambandet mellan exteriör och gångarter. Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursledare är Guðni Ágústsson – husdjursagronom med specialintresse utfodring och avel. Guðni har genomfört hästutbildningen på Hólar och är C-tränare.  Guðni är erfaren avelsdomare och jobbar till vardags på Dille Naturbruksgymnasium utanför Östersund och undervisar i hästämnen.

Vad lär man sig då på kursen? Den innehåller bl a historik om Islandshästavel, ridegenskaper, exteriören, arvbarhet, avelsmål, hur en avelsbedömning går till, vad tittar domaren på, vad innebär BLUP, avelsreglementet mm. Efter kursen kommer du följa en avelsbedömning med helt andra ögon.

Avelskurs 1

7-8 mars 2015 anordnar Kraftur/Gneisti Avelskurs 1 på Asplunda gård i Kvissleby/Njurunda.

I Avelskurs 1 får deltagarna inblick i arbetsmetoderna i modern hästavel, med särskild inriktning på islandshästar, samt hur den är reglerad och organiserad nationellt och internationellt.

Inga förkunskaper krävs.

Avelskurs 1 kostar 1500 kr inkl lunch och fika båda dagarna vid minimum 15 anmälda. Kostnaden kan komma att justeras något beroende på antalet deltagare (max antal 25 st). Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag 27 februari.

Anmäl dig till catarina_boggasplund@hotmail.com och betala samtidigt in kursavgiften till Krafturs pg  404 56 25-3 märk betalningen med avelskurs och ditt namn. Tala också om i din anmälan om du behöver någon specialkost. Till samma mailadress kan du också vända dig om du har frågor om kursen.

Ungefärliga kurstider lördag 10-17, söndag 9-16 (söndag em avslutas kursen med att titta ”live” på hästar).

Boendetips: Hotell Aina www.hotellaina.se

Avelskurs 2

28-29 mars 2015 anordnar Kraftur/Gneisti Avelskurs 2 på Dille Naturbruksgymnasium utanför Östersund.

I Avelskurs 2 tittar man på hästens anatomi och fysiologi. Man erhåller både teoretiska och praktiska kunskaper i mätning, färg- och teckenbestämning samt grundläggande kunskaper i terminologin och metodik för exteriörbedömning.

Förkunskaper Avelskurs 1

Avelskurs 2 kostar 2 000 kr inkl lunch och fika båda dagarna vid minimum 12 anmälda. Att anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag 20 mars.

Anmäl dig till catarina_boggasplund@hotmail.com och betala samtidigt in kursavgiften till Krafturs PG  404 56 25-3 märk betalningen med avelskurs 2 och ditt namn. Tala också om i din anmälan om du behöver någon specialkost. Till samma mailadress kan du också vända dig om du har frågor om kursen.

Ungefärliga kurstider lördag 10-17, söndag 9-16.

Boendetips: Hotell Avagården www.avagarden.se där du anger koden Dille så kan du få bättre pris!

Avelskurs 3

Avelskurs 3 planeras till hösten.

I Avelskurs 3 lär man sig hur en totalbedömning av islandshästen går till, man får praktisera bedömning av gångarter. Man lär sig sambandet mellan exteriör och gångarter och lär sig förstå skillnaden mellan avels- och tävlingsbedömningar.

Förkunskaper Avelskurs 1 och 2.

Lämna svar

Kalendarium

2018
27 feb 
Årsmöte
5-6 maj Gaedingakeppni
19-20 maj Vårkval nivå 2
15-17 juni Wången Icelandic Open nivå 1
15-16 juni WIO Light nivå 4
11 aug Gaedingakeppni prova på
8-9 sept Gneisti Open
22-23 sept Gneisti prova på tävling