Kategorisera | Gneisti, Medlem, Nyheter

Riksårsmöte 8/7

Den 8 juli har SIF kallat till ett extra årsmöte.

Här hittar du dagordningen.

Det är två ärenden på dagordningen till det extra riksmötet.

1. Styrelsen har tillsatt en disciplinnämnd och den behöver nu skrivas in i SIFs stadgar för att nämndens beslut ska bli juridiskt korrekta.

2. Vi tar åter upp proposition f/ från det ordinarie riksmötet i mars. Att skriva in i stadgarna att SIFs styrelse utser vem i styrelsen som ska vara SIFs representant/ledamot i SIF Avels styrelse. Styrelsen fick på riksmötet inte det enhälliga beslutet som krävdes för en omedelbar stadgeändring men däremot mer än 2/3 av rösterna och frågan måste därför tas upp på ännu ett riksmöte, ordinarie eller extra.

Joanna Sätter kommer att åka som våran representant, om någon har synpunkter på valet av representant bör detta meddelas.

Lämna svar

Kalendarium

2018
27 feb 
Årsmöte
5-6 maj Gaedingakeppni
19-20 maj Vårkval nivå 2
15-17 juni Wången Icelandic Open nivå 1
15-16 juni WIO Light nivå 4
11 aug Gaedingakeppni prova på
8-9 sept Gneisti Open
22-23 sept Gneisti prova på tävling